ลบ แก้ไข

อาเซียนพยายามสร้างจิตสำนึกสาธารณะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค                 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการสร้างจิตสำนึกในการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักเลขาธิการอาเซียน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนมีจิตสำนึกในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆที่ได้มาตรฐาน

                การ ประชุมครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการระบุความท้าทายของแคมเปญการสร้างความเข้าใจในแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคและข้อจำกัดของทรัพยากร โดยผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกพัฒนากุญแจสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคที่ คือปลอดภัยของอาหารและคุณภาพอาหารการซื้อสินค้าออนไลน์และการจัดการดูแลสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ

 อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,836 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean