ลบ แก้ไข

อาเซียนในฐานะผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าโลก 

                ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทข้ามชาติในนครโฮจิมินห์ได้พบกับผู้ประกอบการจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในประเทศกัมพูชา, ลาว, พม่าและเวียดนาม เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอย่างบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดเย็บเสื้อผ้าและอุตสาหกรรมรองเท้า สหรัฐอเมริกาในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจกับอาเซียนจะเข้ามาร่วมมือกับอาเซียนและหน่วยงานที่เวียดนามเพื่อการพัฒนาองค์กร (AED)ในด้านการจัดการการตัดเย็บเสื้อผ้าและอุตสาหกรรมรองเท้า

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,871 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean