ลบ แก้ไข

อาเซียนในฐานะผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าโลก 

                ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทข้ามชาติในนครโฮจิมินห์ได้พบกับผู้ประกอบการจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในประเทศกัมพูชา, ลาว, พม่าและเวียดนาม เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอย่างบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดเย็บเสื้อผ้าและอุตสาหกรรมรองเท้า สหรัฐอเมริกาในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจกับอาเซียนจะเข้ามาร่วมมือกับอาเซียนและหน่วยงานที่เวียดนามเพื่อการพัฒนาองค์กร (AED)ในด้านการจัดการการตัดเย็บเสื้อผ้าและอุตสาหกรรมรองเท้า

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,163 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • 5 ประเทศชั้นนำในการผลิตข้าวของอาเซียนมีแผนจะให้ความร่วมมือในการส่งออก เพื่อเพิ่มราคาข้าวให้เพิ่มขึ้น 10% ทุกปี โดยทั้ง 5...
  by dogTech
 • ผู้บริโภคชาว เวียดนามเสียภาษีรถยนต์นำเข้าจากเพื่อนบ้านอาเซียนลดลง 50-60% ตั้งแต่ 1 ม.ค.57 ตามข้อตกลงการค้าสินค้าอาเซียนหรือเอทีไอจีเอ ข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรระบุว่า ช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556...
  by Editor Bow
 • กองแผนนโยบาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดทำการศึกษาวิจัย โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558-2559 สาระสำคัญจากการวิจัย ภาพรวมการท่องเที่ยวอาเซียนในปี 2014...
  by dogTech
 • ประเด็นสําคัญที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมยาน ยนต์และชิ้นส่วนไทย คือ การเชื่อมโยงระบบการผลิตของอุตสาหกรรมเข้ากับเครือข่ายการผลิต และห่วง โซ่อุปทานของภูมิภาค...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ