ลบ แก้ไข

อาเซียนร่วมมือกันตอบสนองต่อภัยพิบัติ
 

                สภาจัดการและการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยแห่งชาติ (NDRRMC-OCD)ร่วมกับศูนย์ประสานงานอาเซียน จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (AHA Centre) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกลไกการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนตามกรอบความคิดของ "หนึ่งอาเซียน หนึ่งความร่วมมือ" โดยทุกประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อตอบสนองต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,455 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean