ลบ แก้ไข

อาเซียนมี GDP เติบโตขึ้น 4.6%


ASEAN GDP Grows by 4.6%

 

                ข้อมูลล่าสุดจากสำนักสถิติอาเซียนแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงมีความยืดหยุ่นท่ามกลางความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั่วโลก โดยผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ขยายตัวร้อยละ 4.6 ซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนใน GDP นำไปสู่​​การเพิ่มขึ้นของ GDPต่อหัวและภาคบริการยังคงเป็นผู้สนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดในการเจริญเติบโตที่ร้อยละ 50.1 ของ GDP รวมของภูมิภาคอาเซียน

 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 8,203 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการตลาดสินค้าอินทรีย์ของไทยทั้งในและต่างประเทศ สำหรับปี 2557 - 2559 รวม 5 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 1. การสร้างความรู้...
  by dogTech
 • สหภาพแรงงานกัมพูชาเตรียมหารือกระทรวงแรงงาน เพื่อหาข้อสรุปเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า สหภาพแรงงานกัมพูชาเตรียมหารืออย่างเป็นทางการกับกระทรวงแรงงาน...
  by Editor Bow
 • บริเวณจุดผ่ายแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานปล่อยคาราวานผลไม้ โดยใช้กลไกลสหกรณ์ขับเคลื่อนในการนำผลไม้ที่ประกอบด้วยเงาะ มังคุด และลองกอง...
  by dogTech
 • กรอบโครงสร้างของการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศที่สําคัญๆ มักจะประกอบไปด้วย 1) ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ เป้าหมายของคู่เจรจา สภาวะแวดล้อมการเจรจา กลุ่มหรือบุคคลที่ 3 ที่อยู่เบื้องหลังการเจรจา และตัวผู้เจรจาต่อรอง 2)...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ