ลบ แก้ไข

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กอาเซียน
 

                คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC)เห็นด้วยกับแผนของการดำเนินในการประชุมพิเศษของที่ประชุมในบรูไนดารุสซาลาม ภายหลังจากการยอมรับปฏิญญาในการขจัดการความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในอาเซียน โดยผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 23 ซึ่ง ACWCกล่าวถึงกลยุทธ์ในการดำเนินการที่สะท้อนให้เห็นในการประกาศกรอบของการกระทำที่ได้รับการกล่าวถึงอยู่บนพื้นฐานของโครงการที่สอดคล้องกันภายใต้แผนทำงานACWC ประจำปี 2012-2016

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,438 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ