ลบ แก้ไข

อาเซียนและสหราชอาณาจักรกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน


ASEAN, UK to Deepen Cooperative Relations
 


                ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร โดยเลขาธิการอาเซียน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหราชอาณาจักรและเจตจำนงทางการเมืองที่จะกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียน โดยสหราชอาณาจักรมีความสนใจในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคอาเซียนด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,035 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean