ลบ แก้ไข

ผู้แทนรัฐบาลเกาหลีใต้ร่วมลงนาม บสย. “การประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและนวัตกรรม”


ผู้แทนรัฐบาลเกาหลีใต้ร่ว

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. ได้บรรลุข้อตกลงในการขอรับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และประสบการณ์ ด้านการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการออกแบบโครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีของประเทศเกาหลีใต้ Korea Technology Finance Corporation (KOTEC) และ Korea Small Business Institute (KOSBI) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการวิจัยผู้ประกอบการ SMEs จากเกาหลีใต้ ผ่านโครงการ Knowledge Sharing Program (KSP) โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากกระทรวงยุทธศาสตร์และการคลัง (Ministry of Strategy and Finance : MOSF) โดยได้มอบหมายให้ Korea EXIM Bank เป็นผู้แทนของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,522 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean