ลบ แก้ไข

พม. จัดการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการภายใต้ประชาคมอาเซียน


พม. จัดการสัมมนาวิชาการร
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้หัวข้อ "โอกาสและพื้นที่ทางสังคมของคนพิการภายใต้ประชาคมอาเซียน” (Opportunity and Social Space of Persons with Disabilities In ASEAN Community) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลงานมาพัฒนาให้เกิดระบบสวัสดิการ การคุ้มครองสิทธิของคนพิการ รวมถึงการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,327 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean