ลบ แก้ไข

กระทรวงพลังงาน ผนึก 3 การไฟฟ้า พัฒนาระบบรองรับ AEC


กระทรวงพลังงาน ผนึก 3 กา
 

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ. ได้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยจะทำหน้าที่ศึกษากำหนดกรอบแนวทางและจัดทำนโยบายและแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นการบูรณาการแผนงานร่วมกันของทั้ง 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,580 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ