ลบ แก้ไข

ไทย ลาว เวียดนาม จับมือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสามเหลี่ยมมรดกโลก


ไทย ลาว เวียดนาม จับมือเ
 

จังหวัดอุดรธานีจัดฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2558 โดยมีบุคลากรภาครัฐและผู้ประกอบการจากทั้ง 3 ประเทศ เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 40 คน
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,950 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ