ลบ แก้ไข

แคนาดาและอาเซียนเร่งเป้าขยายการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น 2 เท่า


แคนาดาและอาเซียนเร่งเป้า
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยที่ประชุมรับทราบผลความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนงานเพื่อดำเนินการตามปฏิญญาร่วมอาเซียน-แคนาดาด้านการค้าและการลงทุน ปี 2555 - 2558 ซึ่งได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับแคนาดา โดยมีการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือหลายด้าน อาทิ
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,729 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ