ลบ แก้ไข

การเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน


การเจรจายกระดับความตกลงก
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย รับทราบความคืบหน้าการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และให้ทั้งสองฝ่ายเร่งการเจรจาให้ได้ข้อสรุปเพื่อให้มีการลงนามในพิธีสารเพื่อยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-จีนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้
 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,459 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean