ลบ แก้ไข

ความร่วมมืออาเซียนในการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา 

                ประเทศไทยได้มีการหารือด้านความพยายามกับคู่ค้าของอาเซียนเพื่อที่จะพัฒนาความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของอาเซียน นอกเหนือจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสมาชิกบวกสาม คือ ญี่ปุ่น จีนและสาธารณรัฐเกาหลีได้เข้าร่วมการประชุมภายใต้แนวคิด "การประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนในหมู่สมาชิกของอาเซียนด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,639 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ