ลบ แก้ไข

การรับมือภัยพิบัติในอาเซียน


 

                การประชุมสัมมนาได้ร่วมกันจัดการประชุมโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ประสานงานอาเซียนสำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (ศูนย์ AHA) มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจร่วมกับกลไกในระดับภูมิภาคของอาเซียนเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของอาเซียนในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,171 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean