ลบ แก้ไข

ไทยแบ่งปันประสบการณ์ในการควบคุมหมอกควัน 

                ประเทศไทยได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการควบคุมมลพิษด้านหมอกควันในภาคเหนือ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ยกปัญหานี้ขึ้นมาในการอภิปรายภายในประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในด้านมลพิษที่จัดขึ้นในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

dogTech
ชม 3,917 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean