ลบ แก้ไข

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและจีนครั้งที่ 8 

                การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและจีนครั้งที่ 8 (SOM)ได้ดำเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC)โดยจัดการประชุมที่โรงแรม Mandarin Oriental Hotel ในกรุงเทพฯและมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศและรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนหลิวเป็นประธานร่วมการประชุม

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,791 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean