ลบ แก้ไข

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและจีนครั้งที่ 8 

                การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและจีนครั้งที่ 8 (SOM)ได้ดำเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC)โดยจัดการประชุมที่โรงแรม Mandarin Oriental Hotel ในกรุงเทพฯและมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศและรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนหลิวเป็นประธานร่วมการประชุม

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,219 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน 10 ประเทศ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก familyweekend...
  by Editor Bow
 • เมื่อเวลา 19.10 น. วันที่ 14 เม.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ซอยสหการประมูล ถนนประชาอุทิศ...
  by Editor Bow
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ Science and Technology in Society forum (STS forum) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)...
  by dogTech
 • นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ พราหมเกสร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง และนางสาวมิถุนา ภูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกันเปิดประชุมเตรียมความพร้อม...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean