ลบ แก้ไข

คณะรัฐตรีอนุมัติเอกสารที่จะนำมาใช้ในการประชุมสุดยอดอาเซียน 

                การประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างเอกสาร 10 ฉบับที่จะถูกนำมาใช้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 25 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่จะจัดขึ้นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีลงนามเอกสารในนามของรัฐบาลไทย

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,619 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ