ลบ แก้ไข

แนวโน้มการโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน 


                จากรายงานแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆมีแนวโน้มที่จะมีการย้ายถิ่นมากขึ้นเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2015 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งวิจัยโดยสถาบันประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,917 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ