ลบ แก้ไข

238.2 ล้านคน อินโดนีเซีย ติดอันดับ 1 จำนวนประชากรใน 10 ประเทศอาเซียน
ประชากรในประชาคมอาเซียนปี 2555
โดย กาญจนา เทียนลาย 
ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง ระหว่าง 10 ประเทศ

ในปี 2555

ประชาคมอาเซียนมีประชากรทั้งหมด 601 ล้านคน
อินโดนีเซียมีประชากรมากที่สุด 241 ล้านคน
ลาวมีสัดส่วนของประชากรวัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) สูงที่สุด (38%)
สิงคโปร์มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-64 ปี) สูงที่สุด (74%)
ไทยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) สูงที่สุด (10%)


ข้อมูลโดย สำนักพิมพ์ MAC , กาญจนา เทียนลาย
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 62,218 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean