ลบ แก้ไข

นักลงทุนญี่ปุ่นสนใจให้ไทยเป็นฐานผลิตเครื่องจักรกระจายไปยังภูมิภาคอาเซียน


นักลงทุนญี่ปุ่นสนใจให้ไท
 
นายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวว่า นักลงทุนญี่ปุ่นสนใจให้ไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่ และเครื่องจักรความละเอียดสูงใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในไทยเพื่อกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอาเซียนให้มีศักยภาพเทียบเท่าอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ เนื่องจากมองไทยเป็นประเทศศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ขณะเดียวกันญี่ปุ่นสนใจตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมถึงช่วยพัฒนายกระดับบุคลากร เนื่องจากขณะนี้นักลงทุนญี่ปุ่นได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก
 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,630 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean