ลบ แก้ไข

อาเซียนดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

                ยาเสพติดเป็นภัยคุกคามที่เป็นประเด็นสำคัญของอาเซียน โดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องดำเนินการในระดับชาติและระดับภูมิภาคควบคู่ไปในแง่ของการป้องกันการรักษาและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,486 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ