ลบ แก้ไข

อาเซียนและการพัฒนาค่า NTR 

                ศูนย์ข้อมูลการค้าอาเซียน (ATR) ศูนย์การค้าแห่งชาติ (NTRs) และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อการพัฒนาอาเซียนที่จัดขึ้นในเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

                การ ประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มุ่งให้ความรู้ทางเทคนิคที่จะช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการพัฒนา NTRของประเทศตนเองและเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างที่สำคัญและความต้องการของทั้งฮาร์ดแวร์และการพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างมาตรฐานที่สอดคล้องกันในระดับภูมิภาคอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,806 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ