ลบ แก้ไข

การประชุมสถาบันเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์อาเซียน 

                สถาบันเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์อาเซียน (AIPR) ได้จัดการประชุมที่สำนักเลขาธิการอาเซียน โดยในการประชุมมีการหารือในกลุ่ม AIPR เพื่อสรรหากรรมการบริหารเงินทุนและกลไกการทำงานของ AIPR

                
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,728 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean