ลบ แก้ไข

ก.แรงงานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศพัฒนาทักษะแรงงานอาเซียน


ก.แรงงานร่วมกับองค์การแร

เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการประชุมผู้ประสานงานด้านทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนของ ILO ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา
 
นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน มีแนวคิดว่า ประเทศไทยควรเป็น HUB ของการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง หรือ CLMV ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ที่ยังด้อยทักษะฝีมือให้ขึ้นมารองรับการผลิตและการบริการและสามารถกระจายแรงงานเหล่านี้ไปสู่อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการย้ายการลงทุนไปสู่ลุ่มน้ำโขง
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,245 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean