ลบ แก้ไข

การสร้างบริการที่ได้รับการรับรองในประเทศลาว 

                ผลจากการเปิดเสรีการค้าโลกและความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคทำให้ภาคเอกชนและสมาชิกสภานิติบัญญัติต้องสร้างข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นมาตรฐานของคุณภาพสินค้าและบริการรวมไปถึงการเป็นมาตรฐานเดียวกันของประเทศในกลุ่มอาเซียน

                
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,788 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean