ลบ แก้ไข

อาเซียนช่วยประเทศสมาชิกในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง


ASEAN Enhances Member States Capacity in Resolving Vertical Agreement Cases
 

                การประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวกับประเด็นการแข่งขันด้านผู้ผลิตและการประยุกต์ใช้วิธีการที่แตกต่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน (AMS) และสหรัฐอเมริกาในประเทศอินโดนีเซียมีเป้าหมายเพื่อการทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันในกลุ่มประเทศ AMSและสหรัฐอเมริกาเพื่อการพัฒนาด้านการค้าในอนาคต

               
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,873 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ