ลบ แก้ไข

ก.แรงงานเร่งพัฒนาแรงงานขาเข้า-ออกรองรับอาเซียน


ก.แรงงานเร่งพัฒนาแรงงานข
 

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แรงงานต้องมีสมรรถนะในการทำงาน สมรรถนะด้านภาษา ซึ่งกระทรวงมีโครงการส่งเสริมด้านภาษาให้กับแรงงานใหม่และแรงงานที่ทำงานอยู่แล้ว ทั้งในรูปแบบของห้องเรียนและการเรียนแบบออนไลน์ด้วยตนเอง 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,972 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ