ลบ แก้ไข

สร้างศักยภาพด้านอาหารฮาลาลสำหรับ AEC 

            ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่ดีสำหรับการผลิตและการส่งออกสินค้าประเภทอาหารฮาลาลในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
         

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,384 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean