ลบ แก้ไข

การฝึกอบรมด้านภาษาและโลจิสติกสู่ AEC 

                กระทรวงแรงงานของประเทศไทยต้องการจะเน้นการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและให้การฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์สำหรับแรงงานไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่า กระทรวงแรงงานจะมีการจัดฝึกอบรมภาษาสำหรับแรงงานในรูปแบบของทั้งห้องเรียนแบบดั้งเดิมและห้องเรียนออนไลน์ โดยจะใช้งบประมาณ 771,270,000 บาทสำหรับโครงการพัฒนาแรงงานสู่อาเซียนในปีงบประมาณ 2016

                
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,507 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ