ลบ แก้ไข

กัมพูชาร่วมกับประเทศอื่นๆในอาเซียน ผลักดันเปิดเส้นทางเดินอากาศเส้นใหม่


กัมพูชาร่วมกับประเทศอื่น
 

นายซิน จันเสรีวุทธา โฆษก State Secretariat of Civil Aviation (SSCA) กล่าวว่า ประเทศกัมพูชา สปป. ลาว ไทย และเวียดนาม ได้ร่วมลงนามใน MOU เพื่อตกลงเปิดเส้นทางทางเดินทางอากาศใหม่  เพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ โดยเส้นทางอากาศนี้จะบินในระยะความสูง 11 กิโลเมตร และมีความปลอดภัย ระยะทางใกล้ และประหยัดค่าเชื้อเพลิง  
กัมพูชามีความพยายามที่จะเปิดเส้นทางการบินใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากประเทศลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย โดยจานวนนักท่องเที่ยวจากทั้งสี่ประเทศในอาเซียนในปี 2558 มีจานวน 1.3 ล้านคน ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,572 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean