ลบ แก้ไข

รมช.มท. ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่ 9 ณ สปป.ลาว


รมช.มท. ร่วมประชุมรัฐมนต
 

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน ครั้งที่ 9 (9th AMRDPE) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,252 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean