ลบ แก้ไข

RCEP ประชุมเครียด เร่งสรุปผลการเจรจาตามเป้า


RCEP ประชุมเครียด เร่งสร

นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าคณะเจรจา RCEP ของไทยเปิดเผยว่า ในการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2558 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ที่ผ่านมา สมาชิก 16 ประเทศ ได้เริ่มแลกเปลี่ยนข้อเสนอการเจรจาเปิดตลาดหลังจากที่ประชุมรัฐมนตรี RCEP สามารถตกลงวิธีการลดภาษีสินค้ากลุ่มแรก แนวทางการเปิดเสรีการค้าบริการ การลงทุน และการจัดทำข้อผูกพัน ซึ่งจะเป็นการผลักดันให้การเจรจาในส่วนอื่น ๆ มีความคืบหน้าต่อไปได้ และสามารถรายงานความคืบหน้าต่อผู้นำในช่วงการประชุมผู้นำอาเซียนที่จะจัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียในเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้ได้
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,468 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean