ลบ แก้ไข

ก.วัฒนธรรม ขยายความร่วมมืออาเซียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหน้าด่าน


ก.วัฒนธรรม ขยายความร่วมม
 

นายอภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร ศิลปิน นักออกแบบด้านวัฒนธรรม เพื่อผลักดันเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองหน้าด่าน 11 จังหวัด ที่มีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่งนักออกแบบไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพมากขึ้น
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,725 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ