ลบ แก้ไข

ก.วัฒนธรรม ขยายความร่วมมืออาเซียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหน้าด่าน


ก.วัฒนธรรม ขยายความร่วมม
 

นายอภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร ศิลปิน นักออกแบบด้านวัฒนธรรม เพื่อผลักดันเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองหน้าด่าน 11 จังหวัด ที่มีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่งนักออกแบบไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพมากขึ้น
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,111 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมทวิภาคีระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-ลาว โดยมีรศ.ดร.บุนคง สีหะวง...
  by dogTech
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและญี่ปุ่นเข้าร่วมการประชุมฟอรั่มอาเซียน-ญี่ปุ่นเพื่อยืนยันความสำคัญของอาเซียนและการตกลงในการสำรวจโอกาสใหม่เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่นโดยเจ้าหน้าที...
  by dogTech
 • นายกฯกรีซ อเล็กซิส ซีปราส จะเอาไปต่อรองกับเจ้าหนี้ว่าทำไมเจ้าหนี้จึงควรจะยอมลดหนี้ ขยายเวลาปลอดหนี้และให้เงินกู้เพิ่มกับกรีซอีก เหตุผลเดียวที่เจ้าหนี้ทั้งหลายจะต่อลมหายใจให้กรีซคือ มนุษยธรรม ครับ...
  by dogTech
 • ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอวิสัยทัศน์ของชุมชนแห่งการแบ่งปันและการดูแลสังคมอาเซียนให้เป็นจริง โดยวิสัยทัศน์นี้ถูกนำเสนอในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนในจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันรัฐบาลไทยมีการดำเนินการ 3...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean