ลบ แก้ไข

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุม ASEAN COST ณ สปป.ลาว


ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
 

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย (COST) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science and Technology: COST) ครั้งที่ 70 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
สรุปประเด็นท่าทีของประเทศไทยในการประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 70 ประกอบด้วย
1. สรุปร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Finalization of Draft APASTI 2016-2025) โดยที่ประชุมคณะที่ปรึกษาด้านแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ABAPAST) เห็นชอบในร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (APASTI ASEAN SEC version) โดยจะนำเสนอในประชุม ASEAN COST เพื่อขอการรับรองต่อไป และกำหนดให้รวมคณะที่ปรึกษาด้านแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Advisory Body of ASEAN Plan of Action on Science and Technology : ABAPAST) กับคณะที่ปรึกษาด้านกองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน(Advisory Body of ASEAN Science Fund: ABASF) ไว้ด้วยกัน โดยจะหารือในการประชุม ASEAN COST เพื่อกำหนดชื่อต่อไป
 
 
 

dogTech
ชม 4,387 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ธุรกิจที่น่าจับตามองอีกอย่างคือ ธุรกิจการแพทย์ ไทยจะก้าวไปสู่ศูนย์การแพทย์ในภูมิภาคนี้หรือไม่ ?? ไทยมีโรงบาลเอกชน ถึง 400 แห่ง !! เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากมองโลกแบบวิกรม ตอน...
  by Editor Bow
 • ประเทศไทยและประเทศเวียดนามได้แสดงความตั้งใจในการบรรลุเป้าหมายการค้าทวิภาคีที่มูลค่า 15,000 ล้านดอลล่าห์สหรัฐในปี 2020...
  by dogTech
 • ในปีหน้าคือปี พ.ศ. 2558 ไทย และศรีลังกา จะฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต มีการวางพันธกิจให้ไทยขยายมูลค่าการค้าการลงทุนให้ได้ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัต่อปี...
  by Editor Bow
 • 3 ประเทศอาเซียน หรือ อาเซียน +3 กรอบความร่วมมืออาเซียน +3(ASEAN+3) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ