ลบ แก้ไข

เสนอทำวีซ่านักวิจัยเคลื่อนย้ายทำงานระหว่างอาเซียน


เสนอทำวีซ่านักวิจัยเคลื่
 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวภายหลังเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 ณ นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ว่า ที่ประชุมผ่านความเห็นชอบแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ค.ศ. 2016-2025 พร้อมปรับโครงสร้างคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ให้รวมคณะที่ปรึกษาด้านแผนและนโยบาย กับ คณะที่ปรึกษาด้านการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนแผนไปสู่ปฏิบัติ สะท้อนประโยชน์ทั้งสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมให้ความไว้วางใจให้ประเทศไทยเป็นประธานคณะที่ปรึกษานี้ ซึ่งคาดว่าราวเดือนมีนาคม 2559 จะเห็นแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,718 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ