ลบ แก้ไข

ผลการประชุมคณะมนตรีด้านสังคมวัฒนธรรม ครั้งที่ 14 (14th ASCC)


ผลการประชุมคณะมนตรีด้านส

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยส่วนใหญ่จะมาจากกระทรวงด้านสวัสดิการสังคม วัฒนธรรม หรือกระทรวงแรงงาน
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,038 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ