ลบ แก้ไข

สิงคโปร์ติดอันดับประเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกิจมากที่สุดในโลก


สิงคโปร์ติดอันดับประเทศท
 

ธนาคารโลกระบุว่า สิงคโปร์ยังคงเป็นประเทศที่เอิ้อต่อการประกอบธุรกิจมากที่สุดในโลก ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศได้ปฏิรูปด้านกฎเกณฑ์และเงื่อนไขให้ง่ายต่อการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น 
 
 

dogTech
ชม 2,140 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean