ลบ แก้ไข

นายกรัฐมนตรีชูความร่วมมือเพื่อต่อต้านความท้าทายในภูมิภาคและโลก ในเวทีสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 10


นายกรัฐมนตรีชูความร่วมมื

ณ Conference Hall 2 ชั้น 3 ศูนย์การประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 10 ร่วมกับ 18 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย อินเดีย และญี่ปุ่น รวมทั้งเลขาธิการอาเซียน เลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางและบทบาทของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่เป็นข้อห่วงกังวลร่วมกัน
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,897 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ