ลบ แก้ไข

การประชุมผู้บัญชาการทหารบกอาเซียน ครั้งที่ 16


การประชุมผู้บัญชาการทหาร
 

พลเอกธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารบก กลุ่มประเทศอาเซียน (ACAMM) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวเปิดงานว่า ในฐานะผู้บัญชาการทหารบกและกำลังพลกองทัพบกไทย ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และจากหัวข้อหลักของการประชุมปีที่แล้ว ผบ.ทบ.อาเซียนได้ถกแถลงแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน ในการจัดการภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีการพัฒนาการตามลำดับเช่นกัน ทั้งภัยคุกคามด้านธรรมชาติ และภัยคุกคามจากการกระทำของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่ทุกประเทศต้องเผชิญ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาค
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,792 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean