ลบ แก้ไข

พม. เปิดตัวแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี และเด็กในอาเซียน

พม. เปิดตัวแผนปฏิบัติการ
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดแถลงข่าวเปิดตัวแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี(The ASEAN Regional Plan of Action on Elimination of Violence against Women: EVAW) และแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก(The ASEAN Regional Plan of Action on Elimination of Violence against Children: EVAC) ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์สาธรกรุงเทพฯ ซึ่งแผนปฏิบัติการทั้งสองฉบับถือเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอาเซียนและองค์การสหประชาชาติในการให้โอกาสความเท่าเทียมด้านสิทธิมนุษยชนต่อสตรีและเด็ก
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,433 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean