ลบ แก้ไข

ครม.อนุมัติการลงนาม MOU ระหว่างอาเซียนและจีนว่าด้วยความมั่นคงรูปแบบใหม่


ครม.อนุมัติการลงนาม MOU
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Mou between ASEAN and China on Cooperation in the Field of Non-Traditional security Issues) ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,244 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • สิงคโปร์เปิดตัวพิพิธภัณฑ์อาเซียนมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ โดยจัดแสดงงานศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน ราว 800 ชิ้นจากสิงคโปร์และประเทศในภูมิภาคอาเซียน อ่านเพิ่มเติม...
  by dogTech
 • "ซิลิคอนวัลเลย์" ถือเป็นหนึ่งในย่านที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามากที่สุด เพราะเป็นสถานที่รวบรวมไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้วงการเทคโนโลยีโลก แทบทุกประเทศแถบเอเชียอยากเห็น "ซิลิคอนวัลเลย์"...
  by Editor Bow
 • ความสำเร็จและ ประโยชน์ของอาเซียน ต่อประเทศไทย การรวมตัวกันของประเทศสมาชิก ในกลุ่มอาเซียน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบที่ประเทศสมาชิกได้รับ ย่อมเป็นประโยชน์ของอาเซียน...
  by Editor Bow
 • ทำไมต้องเข้า AEC หรือ ประชาคมอาเซียน กับการเปลี่ยนแปรงครั้งยิ่งใหญ่ เป็นการรวมตัวของ สมาชิก 10 ประเทศ ในข้อตก เรื่องเศรษฐกิจ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 2.ในแต่ละภูมิภาคมีขีดการแข่งขันที่สูง 3.การรวมกันเป้น...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean