ลบ แก้ไข

ก.แรงงาน ร่วมกับ จ.เชียงราย มุ่ง “ประชารัฐ” พัฒนาคนรองรับ AEC


ก.แรงงาน ร่วมกับ จ.เชียง
 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่ จ.เชียงราย พร้อมเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานจังหวัดเชียงราย รองรับประชาคมอาเซียนภายใต้การสนับสนุนจากงบยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาศักยภาพ นายจ้าง ลูกจ้าง อาสาสมัครแรงงาน แรงงานนอกระบบ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) ในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนของจังหวัดให้พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,336 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean