ลบ แก้ไข

จ.ลำปาง เร่งพัฒนายุทธศาสตร์สู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางถนนของภาคเหนือตอนบน


จ.ลำปาง เร่งพัฒนายุทธศาส

นายจำรัส กิจจาวิทย ประกันสังคมจังหวัดลำปาง เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการโลจิสติกส์ทางถนน” ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดลำปาง สู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางถนนของภาคเหนือตอนบน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้มีผู้ประกอบกิจการ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการฯ
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,619 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ขอขอบคุณที่มา : info graphic thailand...
  by Editor
 • สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า หมู่บ้านคาลิซารี ของอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเต้าหู้ มีโรงงานผลิตมากกว่า 240 แห่ง ได้ทำการทดลองวิจัย โดยสำนักงานประเมินและพัฒนาเทคโนโลยี หรือบีพีพีที นำน้ำเสียจากการผลิตเต้าหู้...
  by dogTech
 • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยพัฒนาคุณภาพสินค้าโอท็อปเพื่อนำไปจำหน่ายบนเครื่องบิน แนะนำให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้รู้จักและซื้อหาเป็นของฝากหรือที่ระลึกจากประเทศไทย ล่าสุด...
  by dogTech
 • ฟิลิปปินส์กับประชาคมอาเซียน ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนเช่นเดียวกับไทย โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในอาเซียน ได้แก่...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean