ลบ แก้ไข

กระทรวงแรงงานเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)


กระทรวงแรงงานเน้นพัฒนาทร
 

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักการนำเสนอและเทคนิคการประชุม (Presentation and Meeting Skill) รุ่น 1 ให้บุคลากรกระทรวงแรงงานและการฝึกวิชาชีพราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 20 คน และบุคลากรภาครัฐ กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า การฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยกับกัมพูชาและลาว ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้และทักษะฝีมือ ไปถ่ายทอดให้บุคลากรภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ทุกฝ่ายมีความพร้อมและอยู่ร่วมกันในภูมิภาคได้อย่างมั่นคงและมีสันติภาพ สันติสุขตลอดไป
 
 

dogTech
ชม 4,937 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • 1.การทักทายของชาว เวียดนาม บางคนจะใช้การสัมผัสมือแบบสองมือ โดยวางมือซ้ายไว้บนมือขวา 2.ชาวเวียดนามนิยมรับ ส่งของด้วยสองมือ โดยเฉพาะนามบัตร เมื่อรับแล้วควรอ่านออกเสียงเพื่อแสดงความใส่ใจ 3.เวียดนามเป็นเมืองแห่งมอเตอร์ไซค์...
  by Editor Bow
 • กระทรวงสาธารณสุขมีแผนจะพัฒนาศูนย์การแพทย์ใน5ภูมิภาคของประเทศไทย ในฐานะศูนย์การแพทย์ของอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี...
  by dogTech
 • เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย จาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ การเตรียมตัวของผู้ประกอบการและการลงทุนธุรกิจในต่างประเทศในอาเซียน ตอนที่ 1 เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 2 เจรจา...
  by Editor Bow
 • นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาระบบขนส่งทางรางภายใต้ความร่วมมือไทย - จีน ว่า ในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ คณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ