ลบ แก้ไข

กระทรวงแรงงานเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)


กระทรวงแรงงานเน้นพัฒนาทร
 

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักการนำเสนอและเทคนิคการประชุม (Presentation and Meeting Skill) รุ่น 1 ให้บุคลากรกระทรวงแรงงานและการฝึกวิชาชีพราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 20 คน และบุคลากรภาครัฐ กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า การฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยกับกัมพูชาและลาว ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้และทักษะฝีมือ ไปถ่ายทอดให้บุคลากรภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ทุกฝ่ายมีความพร้อมและอยู่ร่วมกันในภูมิภาคได้อย่างมั่นคงและมีสันติภาพ สันติสุขตลอดไป
 
 

dogTech
ชม 2,442 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ไปๆมาๆเวียดนามที่หลายปีก่อนเคยนำเข้าปุ๋ยเพื่อใช้ในการทำนาได้กลายเป็น ประเทศส่งออกปุ๋ยอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากบางชนิดผลิตเองได้จนเหลือเฟือจากโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม น้ำมันและก๊าซในภาคใต้ของประเทศ...
  by Editor Bow
 • เวลาในกัมพูชา เท่ากับเวลาในประเทศไทย 1. เวลาราชการ - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ - เวลา 8.00 12.00 น. และ14.00 17.00 น. 2. เวลาทำการภาคธุรกิจ - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ - เวลา 8.00 12.00 น.และ 14.00 17.00 น....
  by Editor Bow
 • หลัง จากที่อยู่ในอันดับที่ 12 เมื่อปีที่แล้ว มาเลเซียก็กระโดดขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 6 ใน 10 อันดับแรกสำหรับประเทศที่ธนาคารโลกที่ถือว่าเป็นมิตรกับภาคธุรกิจมากที่สุด ในการ จัดอันดับครั้งล่าสุดของธนาคารโลก...
  by Editor Bow
 • นาย วัลลภ พิชญ์พงศา อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวในการเสวนา ข้าวไทยในอาเซียน..ถึงทางตันแล้วจริงหรือ? ว่า เมื่อมีการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะต้องมีการปรับตัวทางด้านภาษีระเบียบการนำเข้า...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean