ลบ แก้ไข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat—AMM Retreat) ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของอาเซียนในปี 2559 ภายหลังจากที่ได้มีการตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปีที่แล้ว
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,989 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ