ลบ แก้ไข

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมภายใต้วาระการเป็นประธานกลุ่ม 77


 
ประเทศไทยได้รับการรับรองจากประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม 77 วาระปี 2559 ซึ่งนอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนานาประเทศที่มีต่อประเทศไทยในกรอบเวทีระหว่างประเทศแล้ว ยังเป็นการแสดงความพร้อมและบทบาทนำของไทยในการสานต่อความร่วมมือกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ โดยในวาระการเป็นประธานกลุ่ม 77 นี้ ไทยจะมุ่งเน้นการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ "จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ : ความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (From Vision to Action: Inclusive Partnership for Sustainable Development) อันประกอบด้วย 


อ่านต่อ ASEAN Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,233 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ