ลบ แก้ไข

กต. จัดการประชุมกลุ่มความร่วมมือกลุ่มประเทศ G-77


 
นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดการประชุมกลุ่มความร่วมมือประเทศกำลังพัฒนา หรือ G-77 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยการหารือวันนี้ที่ประชุมได้กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาในการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที และการใช้ไอซีที ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ไอซีที ที่จะนำมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,200 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean