ลบ แก้ไข

กต. จัดการประชุมกลุ่มความร่วมมือกลุ่มประเทศ G-77


 
นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดการประชุมกลุ่มความร่วมมือประเทศกำลังพัฒนา หรือ G-77 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยการหารือวันนี้ที่ประชุมได้กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาในการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที และการใช้ไอซีที ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ไอซีที ที่จะนำมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,124 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • แรงงานข้ามชาติชาวพม่ากว่าแสนรายในไทย เสี่ยงถูกจับกุม หลังไม่สามารถต่อวีซ่าทำงานได้ เหตุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกม็อบปิด สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า มีชาวพม่าที่มาค้าแรงงานในประเทศไทย ถูกจับกุมแล้วบางส่วน...
  by Editor Bow
 • นายสมซะนะ ลาซะพง หัวหน้าสถานีกล่าวว่า จำนวนดังกล่าวเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเป็นประวัติการณ์ แต่ 80% ของผู้โดยสารก็ยังเป็นชาวต่างชาติ ชาวลาวเองก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นบ้างแต่ยังไม่มาก สาเหตุสำคัญดั้งเดิมก็คือ...
  by Editor Bow
 • อาเซียนญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเริ่มความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับอาเซียนในปี 2516 และพัฒนาความสัมพันธ์เป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนในปี 2520 และในปี 2546 มีการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ(ASEAN-Japan Commemorative...
  by Editor Bow
 • ดูผิวเผินมาเลเซียเป็นประเทศทันสมัยที่สุดในอาเซียน แม้แต่สิงคโปร์ก็สู้ไม่ได้ เนื่องจากมีจำนวนประชากรขนาดกลาง มีสัดส่วนชาติพันธุ์ที่น่าสนใจคือ มาเลย์ จีน อินเดีย และชาติอื่นๆ...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ