ลบ แก้ไข

ก.แรงงาน พัฒนากำลังคนป้อนภาคการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสหารือร่วมกับนายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย เรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอาเซียน ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและได้จัดทำหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานเพื่อเตรียมกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดใหม่ สำหรับผลการหารือด้านความร่วมมือในครั้งนี้ จะได้ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณานำไปหารือในรายละเอียดกับทางสมาคมฯ เพื่อบรรจุในแผนงานของคณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช) ที่จะมีการประชุมระดับชาติ 

อ่านต่อ ASEAN Connectivity
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,872 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean