ลบ แก้ไข

ก.แรงงาน พัฒนากำลังคนป้อนภาคการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสหารือร่วมกับนายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย เรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอาเซียน ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและได้จัดทำหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานเพื่อเตรียมกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดใหม่ สำหรับผลการหารือด้านความร่วมมือในครั้งนี้ จะได้ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณานำไปหารือในรายละเอียดกับทางสมาคมฯ เพื่อบรรจุในแผนงานของคณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช) ที่จะมีการประชุมระดับชาติ 

อ่านต่อ ASEAN Connectivity
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,705 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เกิดหิมะตกอีกครั้งหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือเวียดนาม และน้ำค้างแข็งปกคลุมอาณาบริเวณกว้าง อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศล่าสุดหลังช่วงเทศกาลตรุษซึ่งเกิด ขึ้นบ่อยๆ ในช่วงหลายปีมานี้ หลายท้องถิ่นอุณหภูมิติดลบ 1-2...
  by Editor Bow
 • เมียนมาร์ความสัมพันธ์กับอาเซียน เมียนมาร์ได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศผู้ที่ประสานงานหลักใน 2 สาขา คือ ผลิตภัณฑ์การเกษตร การประมง ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity...
  by dogTech
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมโดยการประชุมครั้งนี้จัดโดยสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการส่งเสริมภาควัฒนธรรมและศิลปะของภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้ยังกล่าวถึงวิธีการที่จ...
  by dogTech
 • เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก เดี่ยวไมโครโฟน 10 แร็ป AEC...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ