ลบ แก้ไข

ประชุมโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน (ASEAN Haze-Free Roadmap)


ประชุมโรดแมปอาเซียนปลอดห
 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดการประชุมคณะทำงานอาเซียนเพื่อยกร่าง โรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน (ASEAN Haze-Free Roadmap) โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดับปลัดกระทรวง /อธิบดี 

อ่านต่อ ASEAN Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,080 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ