ลบ แก้ไข

จัดระบบแรงงานต่างด้าว เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย


จัดระบบแรงงานต่างด้าว เพ
 

นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันกิจการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งการก่อสร้าง การเกษตร ปศุสัตว์ ประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง เป็นต้น ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั่วไปเป็นจำนวนมากถึงสองล้านกว่าคน รัฐบาลจึงได้เปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานได้ในตำแหน่งกรรมกรและผู้รับใช้ในบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ภาคเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,313 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ประเทศไทยและประเทศคู่ค้าของอาเซียนได้เข้าร่วมการอภิปราย ในประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารกับกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ซึ่งประกอบด้วย จีน,ญี่ปุ่นและเกาหลี นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ...
  by dogTech
 • เขต การค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) AFTA การค้าเสรีอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในฐานะที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญเพื่อป้อนสินค้าสู่ตลาดโลก...
  by Editor Bow
 • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้พบปะสื่อมวลชน กล่าวถึง ถึงผลการเดินทางไปเยือนประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) เพื่อแก้ปัญหาค้ามนุษย์ร่วมกัน เมื่อวันที่ (19 พ.ค.59)...
  by dogTech
 • นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาได้เสนอว่าอาเซียนควรจะพัฒนาแบรนด์ของสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อที่จะปรับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาเซียนให้มีมาตรฐานเดียวกันและเพิ่มมูลค่าในการส่งออก...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ